Helsingsborgs Dagblad - den 29:e juni 2011

Planfri korsning i Kvidinge


Moderaterna i Åstorps kommun yrkar på att korsningen Sånnavägen-järnvägen görs planfri. De hänvisar till att kommunen och Banverket redan på 1990-talet beslöt att alla plankorsningar skulle tas bort. Detta för att nästan alla dödsolyckor med tåg, inträffar just vid plankorsningar. De anser att Fredriksbergsmarken bör säljas och att pengarna används till att finansiera en planfri korsning.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Planfri korsning i Kvidinge" �r:�mnen i texten: Banverket, Fredriksbergsmarken, Kvidinge