Blekinge Läns Tidning - den 18:e februari 2011

Fiskberedningsföretag på Saltö får ny chans


Swedbanks fastighetsbolag Ektornet köper konkursade Foodias fastighet på södra Saltö.Samtidigt tar nya ägare över fiskberedningsverksamheten. - Jag räknar med en lösning senast i början av nästa månad, säger konkursförvaltare Lars Werner.Det var i slutet av september som ägarna till fiskberedningsföretaget Foodia tvingades begära bolaget i konkurs. Anledningen var en misslyckad satsning i ett laxodlingsföretag. Foodia stod nämligen som garant för lånen i bolaget och fick en stor skuld i samband med att laxodlingsbolaget gick i konkurs.Sedan konkursen har verksamheten drivits av förvaltaren Lars Werner.Trots den stränga vintern har han sysselsatt de flesta av de omkring 25 personer som finns på lönelistan.- Det är fjärde månaden som jag driver verksamheten och resultatet visar att det går att driva den med vinst, säger han.Försäljningen har av flera orsaker dragit ut på tiden.- Vi har haft flera intressenter till både fastighet och verksamhet. Nu har jag ett muntligt avtal med banken som är beredd att ta över fastigheten. Dessutom är ett nytt bolag under bildande som vill köpa inventarier såsom filémaskiner för att driva verksamheten vidare.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fiskberedningsföretag på Saltö får ny chans" �r: