Norran - den 3:e februari 2011

Kritik mot fjällskogsavverkning


Ett beslut av Skogsstyrelsen att 40 hektar skog får avverkas i anslutning till ett naturreservat i Kvikkjokksdeltat i Jokkmokks kommun får hård kritik av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). Området är klassat som nyckelbiotop, enligt SNF. "Vi är djupt besvikna över att inte ens de mest värdefulla bland spillran av kvarvarande vilda skogsområden i Sverige har ett skydd mot att avverkas." säger Karin Åström, vice ordförande i SNF. (TT)


Mer i Norran

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kritik mot fjällskogsavverkning" �r: