Norrköpings tidning - den 26:e januari 2011

Kritik mot kommunal drift av Lois de Geer


Ska Norrköpings kommun få fortsätta att driva Louis de Geer konsert och kongress? Just nu utreds den frågan av Konkurrensverket efter en anmälan av Sveriges hotell och restaurangföretagare.

Ett citat fr�n nyheten
0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kritik mot kommunal drift av Lois de Geer" �r: