Barometern - den 14:e januari 2011

Pär Weimersson


Pär Weimersson har gått ur tiden. Pär växte upp utanför Jönköping. Hans far hade ansvar för försvarets förråd över hela landet och i unga år fick Pär följa med på dessa resor. Pär blev intresserad av att fotografera och intervjua folk. Efter värnplikten i flottan öppnade han en liten fotoaffär som han drev under några år. Han började arbeta på några lokaltidningar i Jönköping- och Eksjöområdet. Pär träffade där sin Maj som han bildade familj med. Därefter flyttade de till Skåne där Pär arbetade ett antal år på Nordvästra Skånes tidningar och på Arbetet. På Arbetet var han i över 30 år tills tidningen lades ned och Pär blev pensionär. Hans fru Maj hade rötter i Småland, i Häggemåla utanför Mönsterås och när Majs fädernesgård blev till salu köpte paret den 1984. Gården rustades upp med ett stort och fint boningshus. Nu fick Pär byta bana från fotograf och journalist till skogsbonde. Man kan säga att han kom som en frisk fläkt till Häggemåla där andra skogsbrukare började rusta upp sina gårdar och sköta sin skog på ett modernt sätt. Som granne var Pär en mycket hjälpsam person. Jag fick förmånen att den sista tiden umgås med Pär. Vi brukade träffas varje lördag för smörgåstårta och en öl. Då visade han bilder från världens alla hörn och talade om sina möten med statsmän och kungligheter. Pär hade besökt Vita huset liksom Kremls salar. Nu har Pär nått sitt mål, nämligen himmelens salar. Mina tankar går till dottern Lotta med familj i saknaden efter en fin far och en mycket begåvad man som gått ur tiden. Lars-Gunnar Vestfält0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Pär Weimersson" �r: