Barometern - den 23:e december 2010

Andreas och Christina Karlsson,


Algutsrum, fick den 17 november en dotter som ska heta Izabella.Vikt 3 700 g, längd 51 cm.Syskon: Douglas och Glenn.Foto Ateljé Wallander, Kalmar0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Andreas och Christina Karlsson," �r: