DN Debatt - den 16:e december 2010

"Höga avgifter löser inte järnvägens problem"


Vi anser att vissa marknadssegment kan tåla en avgiftshöjning. Vi har däremot reagerat kraftigt mot den ensidiga höjning av avgiftsuttaget från järnvägsföretagen som regering och riksdag beslutat om. Tågoperatörerna måste ta sitt ansvar för att exempelvis se till att fordonen underhålls på rätt sätt, men vi delar inte åsikten att fordonsunderhållet är det stora problemet. I exempelvis pendeltågstrafiken i Stockholm orsakas för närvarande 80 procent av driftstörningarna av brister i infrastrukturen, skriver Peter Wadman på branschföreningen Tågoperatörerna i en replik.


Mer i DN Debatt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten ""Höga avgifter löser inte järnvägens problem"" �r: