DN Debatt - den 15:e december 2010

?MP:s ställningstagande öppnar för krig utan slut?


Spricka i Miljöpartiet om Afghanistan: Fyra riksdagsledamöter fronderar i dag mot partiledningen och röstar med Vänsterpartiet. Den överenskommelse om Afghanistan som regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet slutit, och som riksdagen beslutar om i dag, saknar ett definitivt slutdatum för hemtagning av våra trupper. Uppgörelsen är så luddig att den ? i värsta fall ? öppnar för ett krig utan slut. Vi kan omöjligen ställa oss bakom den och kommer i stället att rösta på Vänsterpartiets motion. Det är avgörande för livskraften i vår demokrati att det också framgent finns ett grönt parti som åtnjuter förtroende i freds-, miljö- och kvinnorörelsen. Mer än någonsin behövs en röst för antimilitarism och global solidaritet, skriver Jabar Amin, Annika Lillemets, Jan Lindholm och Valter Mutt.


Mer i DN Debatt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "?MP:s ställningstagande öppnar för krig utan slut?" �r: