DN Debatt - den 14:e december 2010

"Kvinnliga forskare ratas i nya forskningspolitiken"


Ny rapport från Delegationen för jämställdhet i högskolan: Toppkvalificerade kvinnliga forskare sorteras bort i miljardsatsningen på starka forskningsmiljöer. I Thomas Östros forskningsproposition 2001 lanserades idén om "excellenta" forskare. Det resulterade i en satsning som fram till 2014 fördelar minst 10 miljarder kronor till speciella excellensprogram. Vi har utrett vad det betytt för jämställdheten. Våra analyser visar att kvinnor, som utgör 20"?30 procent av forskarna inom medicin och naturvetenskap, endast fått 12,7 procent av excellensmedlen inom dessa områden. Det är dessutom männen som omtalas som "excellenta" och "strategiska" med "starka" forskarnätverk. De senaste 10 årens forskningspolitik har omintetgjort de framgångar för jämställdheten som uppnåtts de senaste 20 åren, skriver Agnes Wold, Ulf Sandström och Birgitta Jordansson.


Mer i DN Debatt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten ""Kvinnliga forskare ratas i nya forskningspolitiken"" �r: