Norran - den 17:e november 2010

Ny leukemibehandling prövas


Ny behandling mot leukemi prövas i Sverige - läkemedlet Tasigna utvärderas. Var fjärde svensk patient med nydiagnostiserad kronisk myeloisk leukemi, KML, får nu möjlighet att ingå i en europeisk studie där läkemedlet Tasigna utvärderas. Tasigna är ett nytt läkemedel som i tidigare studier har visat tecken på ännu bättre effekt än dagens standardbehandling. Nio svenska sjukhus deltar: Karolinska i Huddinge och Solna, Sahlgrenska i Göteborg samt sjukhusen i Luleå, Lund, Sundsvall, Uppsala, Umeå och Örebro. Detta skriver Novartis onkologi i ett pressmeddelande.


Mer i Norran

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ny leukemibehandling prövas" �r: