Värmlands tidning - den 13:e oktober 2010

Elva miljoner extra till investeringar i Kil


Kommunen hade budgeterat med ett överskott i år på 5,8 miljoner. Nu pekar prognosen på ett överskott med 16,3 miljoner kronor. De pengarna behövs, eftersom både Sannerudsskolan och reningsverket ska byggas om.



0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Elva miljoner extra till investeringar i Kil" �r: