HD - den 27:e mars 2008

Bakgrund/Oljetanksdråpet


SKÅNE. Den 31 januari dömdes en 31-årig man för att ha dödat sin sambo, fembarnsmamman Zenia Lidberg, och gömt kroppen i en oljetank i parets hus i Teckomatorp. Straffet blev sex års fängelse. Tingsrätten kom fram till att mannen visserligen hade uppsåt att döda men att dådet skedde hastigt och att 31-åringen var starkt provocerad när han slog en träregel i huvudet på Zenia Lidberg. Mannen har berättat att han efteråt lade en strypsnara runt hennes hals men vilken effekt snaran hade, anses inte vara bevisat.


Mer i HD

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bakgrund/Oljetanksdråpet" �r:�mnen i texten: Teckomatorp, Zenia Lidberg