Svt - den 12:e januari 2019

Regionens upphandling av vårdsystem under lupp


Upphandlingen av ett nytt vårdsystem som Region Västerbotten och flera andra landsting nyligen gjort är nu ifrågsatt. Ett företag som var med i upphandlingsprocessen har lämnat in en överprövning.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Regionens upphandling av vårdsystem under lupp" �r: