Svt - den 11:a januari 2019

LO om överenskommelsen: ”Ökar klyftorna – inger oro”


En av knäckfrågorna i förhandlingen har varit turordningsreglerna i LAS – lagen om anställningsskydd. I utkastet till överenskommelsen mellan S, MP, C och L skriver parterna att det ska göras ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. Landsorganisationen LO anser att uppgörelsen ”ökar klyftorna i Sverige” och ”inger oro”.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "LO om överenskommelsen: ”Ökar klyftorna – inger oro”" �r: