Svt - den 11:a januari 2019

Utskottet vill höra minister om Kraftnätsaffär


Näringsutskottets ordförande vill att energiminister Ibrahim Baylan (S) kommer till utskottet för att svara på frågor sedan Dagens Nyheter uppmärksammat missförhållanden på Svenska Kraftnät.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Utskottet vill höra minister om Kraftnätsaffär" �r: