Affrsvrlden - den 10:e januari 2019

Fastighetsbolaget halverar personalstyrkan


Prime Living har inlett en översyn av organisationen i ett led att reducera kostnader och effektivisera. Personalstyrkan reduceras från 21 till 11 personer, vilket innebär en kostnadssänkning om 0,6 miljon kronor per månad med full effekt från och med 1 maj 2019.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fastighetsbolaget halverar personalstyrkan" �r: