Svt - den 10:e januari 2019

Höjda skatter hotar företagsetableringar


Skatteverkets tolkning av hur vissa datacenter ska energibeskattas är ett bekymmer för näringslivet i Västernorrland. – Vi är en regionalaktör, men det här drabbar branschen i hela Sverige, säger Mikael Aamisepp, etableringsansvarig High Coast Invest


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Höjda skatter hotar företagsetableringar" �r: