Affrsvrlden - den 9:e januari 2019

Våga välja cykliska aktier


Precis före jul stöptes Avkastningsport-följen om. Kortsiktigt har bytet till cykliska storbolag lönat sig.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Våga välja cykliska aktier" �r: