Svt - den 9:e januari 2019

Stopp för att skicka gods med buss i Härjedalen


Sedan nyår har möjligheten att skicka gods med bussen upphört på flera håll i länet. Bolaget Bussgods Sverigefrakt som tagit över delar av bussgodstrafiken i länet är medvetna om problemen i Härjedalen. Nu försöker man hitta en lösning.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stopp för att skicka gods med buss i Härjedalen" �r: