Svt - den 9:e januari 2019

Bangården i Storå byggs ut för ökad godstrafik med tåg


I Storå finns planer på att bygga ut bangården som omlastningsplats för gods. Tanken är att få lastbilstrafiken från närliggande industrier att lasta om till järnväg och därigenom få till ett hållbarare miljötänk.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Bangården i Storå byggs ut för ökad godstrafik med tåg" �r: