Svt - den 8:e januari 2019

Sveriges sämsta reningsverk läggs ner


Reningsverket i Tandådalen i västra Sälenfjällen som pekats ut som ett av Sveriges sämsta reningsverk, stängs. I stället kommer allt avlopp i fjällområdet att pumpas österut till Dalälven där reningskraven inte är lika hårda.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Sveriges sämsta reningsverk läggs ner" �r: