Svt - den 7:e januari 2019

Biskopen välkomnar nya riktlinjer för att upptäcka människohandel


Biskopen i Växjö stift Fredrik Modéus välkomnar Nationella Kyrkokansliets förslag till att ta fram tydligare riktlinjer och metoder för kyrkans personal att upptäcka misstänkt människohandel.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Biskopen välkomnar nya riktlinjer för att upptäcka människohandel" �r: