Svt - den 7:e januari 2019

Stopp för ledighet istället för lön


Omsorgsförvaltningen i Växjö kommun sätter stopp för vårdpersonalens möjlighet att ta ut ledighet istället för semesterlön. Bemanningsbrist anges som orsak till beslutet. Men att sätta ett generellt stopp väcker facklig kritik.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stopp för ledighet istället för lön" �r: