Svt - den 7:e januari 2019

Fortsatt minskning av vårdplatser


Statistik från Socialstyrelsen visar på en kraftig minskning av antalet vårdplatser under en tioårsperiod. I Västernorrland har antalet vårdplatser per tusen invånare minskat från 3,26 till 2,54.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fortsatt minskning av vårdplatser" �r: