Svt - den 7:e januari 2019

Här söker fler män än någonsin tidigare skydd


Högtider och lediga helgdagar innebär en ökad otrygghet för dem som lever med våld i hemmet. Till Skyddsjouren i Ängelholm söker sig fler män än någonsin, även om de flesta som söker hjälp fortfarande är kvinnor.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Här söker fler män än någonsin tidigare skydd" �r: