Svt - den 6:e januari 2019

Besökare bjuds in till att skapa


Arkitekten Sou Fujimotos verk ”Energiskog” föreställer en värld där människor och djur lever tillsammans. Inspererat av detta anordnas nu en verkstad på bildmuséet i Umeå där besökarna själva kan bidra.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Besökare bjuds in till att skapa" �r: