Svt - den 4:e januari 2019

Grundvattnet lägre än normalt i länet


Grundvattennivåerna är låga på många håll i landet. Det är den torra sommaren som gjort att hushåll med egen brunn kan drabbas. Brunnarna är beroende av grundvattenmagasin och om nivåerna inte fylls på av nederbörd under vintern kan det tränga in saltvatten.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Grundvattnet lägre än normalt i länet" �r: