Affrsvrlden - den 6:e december 2018

Storbanken ser "intressanta möjligheter" för 2019


De finansiella marknaderna uppför sig som om en lågkonjunktur står för dörren, men Danske Bank delar inte den utbredda oron utan ser intressanta möjligheter på aktiemarknaden även under nästa år.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Storbanken ser "intressanta möjligheter" för 2019" �r: