Affrsvrlden - den 6:e december 2018

Torkan slog hårt mot svenska jordbruk


Den varma och torra sommaren har påverkat jordbruket i stor omfattning med avsevärt lägre skördar av spannmål, oljeväxter och grovfoder än normalt. Sammantaget innebär det att produktionsvärdet minskar samtidigt som kostnaderna för insatsvaror ökar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Torkan slog hårt mot svenska jordbruk" �r: