Svt - den 6:e december 2018

Vad tycker du är en lämplig lärargåva?


En ansträngning för familjer med ont om pengar eller ett sätt att visa sin tacksamhet för lärarnas arbete? Lärargåvor vid skolavslutningar är en omdebatterad fråga. Insamlingar som föräldrar gör till lärargåvor är inte reglerat i skollagen och det finns en del som tycker att skolorna skulle behöva tydligare riktlinjer. Vad tycker du?


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Vad tycker du är en lämplig lärargåva?" �r: