Svt - den 5:e december 2018

Så ska flerspråkiga elever lära sig bättre svenska


Augustenborgsskolan i Malmö deltar i ett pilotprojekt i translanguaging, flerspråkighet, som just nu testas i sex skolor i Malmö. Tanken är att flerspråkiga elever ska använda sig av alla sina språk i undervisningen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Så ska flerspråkiga elever lära sig bättre svenska" �r: