Svt - den 5:e december 2018

Kursras på Wall street – oro för recession


USA-börserna backade kraftigt på tisdagen sedan oron ökat för ränteutvecklingen på obligationsmarknaden, samtidigt som det är osäkert vad det till synes mildrade tonläget mellan USA och Kina egentligen är värt.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kursras på Wall street – oro för recession" �r: