Svt - den 4:e december 2018

Parasportutrustning snart till utlån


Värmlands kommuner har gått ihop i en gemensam satsning för paraidrott. Detta genom att köpa in utrustning som funktionsnedsatta ska kunna låna på fritidsbanker runt om i länet. Värmland är först ut i landet med denna gemensamma satsning.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Parasportutrustning snart till utlån" �r: