Svt - den 4:e december 2018

Stadsarkitekt JO-anmäls efter konflikt om växthusbygge


Stadsarkitekten Emina Kovacic i Karlshamn har anmälts till justitieombudsmannen (JO) av boende i Elleholm och Mörrum. De anser att hon har försökt tysta kritiker och anklagat boende för att ha begått brottsliga handlingar genom att sprida felaktig information när det gäller planerna för ett växthusbygge vid Mörrumsån.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Stadsarkitekt JO-anmäls efter konflikt om växthusbygge" �r: