Svt - den 4:e december 2018

Utredning visar: ”Hög risk” att Anders Eklund återfaller i allvarlig brottslighet


Anders Eklund löper hög risk för att återfalla i brottslighet om man han skulle släppas ut i samhället, det slår en utredning som Rättsmedicinalverket lämnat in till Örebro tingsrätt fast. I utlåtandet framgår att dubbelmördaren inte tagit till sig behandlingen han gått igenom eller insett sin egen problematik.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Utredning visar: ”Hög risk” att Anders Eklund återfaller i allvarlig brottslighet" �r: