Svt - den 4:e december 2018

Allvarlig incident med nyfödd pojke anmäls


En allvarlig infektion hos en nyfödd pojke på Västmanlands sjukhus i Västerås behandlades med för låg dos antibiotika och fick till följd att pojkens tillstånd försämrades. Det hela kunde ha slutat värre än det gjorde.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Allvarlig incident med nyfödd pojke anmäls" �r: