Affrsvrlden - den 4:e december 2018

Banker söker alternativ till Stibor


De svenska bankerna ska ta fram alternativ till referensräntan Stibor. Bankföreningen skriver på sin hemsida att en arbetsgrupp ska ta fram komplement och alternativ till räntan som ofta används i många finansiella kontrakt.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Banker söker alternativ till Stibor" �r: