Svt - den 4:e december 2018

Hur ser du på att barn får allt fler digitala hjälpmedel i skolan?


Bra eller dåligt att barn får lärplattor redan i förskolan? Vad tycker du?


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hur ser du på att barn får allt fler digitala hjälpmedel i skolan?" �r: