Svt - den 3:e december 2018

Datainspektionen granskar SL:s användning av kroppskameror


Att tolv av SL:s biljettkontrollanter nu bär kroppskameror har väckt frågor hos Datainspektionen som nu vill granska användningen. – Det kan vara väldigt integritetskänsliga personuppgifter som behandlas när man tar upp ljud och bild på allmän plats, säger Nils Henckel som leder granskningen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Datainspektionen granskar SL:s användning av kroppskameror" �r: