Svt - den 3:e december 2018

För stark närradio i Bohuslän – kan störa flygtrafiken


Tre närradiosändare i Bohuslän riskerar böter på 150 000 kronor om de inte drar ner sina effekter. Kravet kommer från Post- och telestyrelsen, som vid kontroller upptäckte att sändarna inte följde tillstånden. Något som kan innebära risk för störningar för flygtrafiken. – Vi har korrigerat nivån nu, det gjorde vi direkt när vi fick brevet, säger Krister Samuelsson på Bohus Media.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "För stark närradio i Bohuslän – kan störa flygtrafiken" �r: