Svt - den 3:e december 2018

Folkestaborna stämmer Eskilstuna kommun


Tre husägare i Folkesta stämmer Eskilstuna kommun. De anser att kommun försökt att fördriva dem från deras hem utan lagliga skäl. – Det är första gången något sådant här prövas av en domstol, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa som företräder husägarna.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Folkestaborna stämmer Eskilstuna kommun" �r: