Svt - den 3:e december 2018

Personal protesterar mot hyrstoppet


Hyrstoppet är den sista av flera insatser som regionledningen gjort för att minska beroendet av stafettpersonal. Förutom utbildningsinsatser och mer individualiserade scheman så handlar det om rena löneförmåner för vissa grupper fastanställda.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Personal protesterar mot hyrstoppet" �r: