Svt - den 3:e december 2018

IVO kritiserar länssjukhuset i Ryhov för bältningar


IVO har granskat alla landstings och regioners psykiatriska verksamheter i landet. Orsaken till detta är att tidigare har det upptäckts brister på flera håll i tvångsvården i Sverige.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "IVO kritiserar länssjukhuset i Ryhov för bältningar" �r: