Svt - den 30:e november 2018

Snabbspår för läkare har gett resultat


Genom en intensivkurs ledd av landstinget i Kalmar kommer sjukhuspersonal som inte har svenska som modersmål ut i arbete snabbare. Detta firades idag i Kalmar.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Snabbspår för läkare har gett resultat" �r: