Svt - den 30:e november 2018

Ingeborg Wiksten (L): ”Jag tror verkligen på det här”


Bläcket han knappt torka på dokumentet innan de nya riktlinjerna kom att prövas i skarpt läge. Den 19:e november klubbade regionstyrelsen riktlinjer för Region Västernorrland om det som kallas visselblåsare.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ingeborg Wiksten (L): ”Jag tror verkligen på det här”" �r: