Svt - den 30:e november 2018

Karlskronas befolkning minskar – hade räknat med att öka


Befolkningsutvecklingen i Karlskrona har minskat. Kommunen når nu inte längre sitt mål och prognosen att kunna öka med 470 personer i år ser ut att gå i stöpet.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Karlskronas befolkning minskar – hade räknat med att öka" �r: