Svt - den 30:e november 2018

Giftigt avfall användes till väg – näringsidkare får böta


Avfall med höga halter av dioxiner och tungmetaller användes som fyllnadsmaterial i en väg i Nässjötrakten. Den ansvarige näringsidkaren får nu en företagsbot på 200 000 kronor.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Giftigt avfall användes till väg – näringsidkare får böta" �r: