Svt - den 30:e november 2018

Överdoser dödar allt fler i USA – nu sjunker medellivslängden


Det är en drogepidemi utan dess like. Hittills har fler liv skördats av överdoserna, än HIV-krisen under 1990-talet. Smärtstillande medicin, billigt heroin och syntetiska opioider som fentanyl, är de bakomliggande orsakerna.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Överdoser dödar allt fler i USA – nu sjunker medellivslängden" �r: