Svt - den 29:e november 2018

Regionfullmäktige inrättar arvoderad ordförandepost


Regionfullmäktige beslutade idag om en extra arvoderad ordförandepost i Regionstyrelsen. Ingeborg Wiksten kommer att arvoderas för en kostnad på cirka 800 000 kronor per år.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Regionfullmäktige inrättar arvoderad ordförandepost" �r: