Svt - den 29:e november 2018

Lindrande vård i livets slutskede ska utredas vidare


Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Kronoberg har nu fått cirka tre månader på sig att utreda hur lindrande vård ska ges i livets slutskede.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Lindrande vård i livets slutskede ska utredas vidare" �r: